Hospitalizace pacientů s COVID-19

Počet pacientů, kteří jsou hospitalizováni s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, není výrazně vyšší, než na podzim. I přesto slýcháme z nemocnic a od vyčerpaných zdravotníků, že situace je mnohde kritická a jedou na doraz. Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Nemocnice musíme posuzovat celkově, tedy bez rozlišení na covidové a necovidové pacienty. Péči totiž potřebují všichni. 

Porovnání listopadu 2020 a března 2021

Následující graf ukazuje situaci v českých nemocnicích, konkrétně na odděleních ARO, jednotkách intenivní péče, lůžkách s možnost podávání kyslíku a na tzv. reprofilizovaných lůžkách (lůžka, která jsou za běžného chodu zdravotnického zařízení určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti, a to pouze pro COVID pozitivní pacienty).
                               
4. listopadu 2020 (den s nejvyšším počtem covid pozitivních pacientů v nemocnicích během podzimní vlny) bylo hospitalizováno celkem 8 155 osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Na výše uvedených typech lůžek bylo v daný den umístěno 20 460 pacientů.
                               
V současné době je hospitalizováno 8 500 osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Na stejných typech lůžek je však umístěno přes 24 500 pacientů. 

Kromě těchto kapacit disponují české nemocnice dalšími přibližně 38 000 lůžek bez možnosti podávání kyslíku. Jejich obsazenost není veřejně uváděna, nicméně na nich umístění pacienti taktéž vyžadují nemálo zdravotnického personálu.                    

image

Intenzivní péče

Je přirozené, že největší péči vyžadují pacienti se závažným průběhem onemocnění. Následující graf proto ukazuje celkovou obsazenost kapacit, které jsou určeny pouze pro poskytování intenzivní péče.                         

image


Na první pohled vidíme, že zatímco v listopadu tuto péči vyžadovalo přibližně 3 500 pacientů, nyní jich je kolem 4 400. V červnu 2020 to bylo "pouhých" 2 800 osob. Nárůst je velmi zřetelný také u počtu osob připojených na umělou plicní ventilaci, kterých bylo v červnu 2020 celkem 700 a nyní 1 800.

Již tedy víme, že vytíženost nemocnic se oproti podzimu nezmenšila. Důvod je jednoduchý.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí počty hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic. Zdálo by se logické, že z této statistiky se pacient může dostat dvěma způsoby - propuštěním do domácího léčení nebo (ti méně šťastní) úmrtím. Ve skutečnosti je ale i pacient v těžkém stavu po 20 dnech prohlášen za vyléčeného a ze statistik hospitalizací mizí. Bez ohledu na to, že například zůstává dále závislý na přístrojích a jeho stav je vážný. Zároveň se do nemocnic dostávají další pacienti, kteří covid prodělali v minulosti a nyní se u nich projevily komplikace, které si vyžádaly hospitalizaci. Tuto praxi potvrdilo v listopadu 2020 Ministerstvo zdravotnictví.
                               
V počtu celkově hospitalizovaných pacientů jsou samozřejmě i ti, kteří nemají s covidem žádnou spojitost (úrazy, dopravní nehody, chronická onemocnění). Musíme si však uvědomit, že od prosince minulého roku je v platnosti opatření, kterým je výrazně omezen příjem pacientů za účelem plánované péče.                                  

Omezení plánované péče v žádném případě neznamená, že by měli pacienti odkládat řešení náhle vzniklého akutního zhoršení zdravotního stavu. Lékaři potvrzují, že v období pandemie dochází například k výraznému poklesu pacientů přijímaných do iktových center s cévní mozkovou příhodou. Důvodem nejsou naplněné kapacity center kvůli covid pacientům, jako spíše sociální izolace starších osob a obavy z přijetí do nemocnice. Pacienti často příznaky bagatelizují a nevyhledají včasnou pomoc.

Jak je to s příplatky za covidové pacienty?

Od Nového roku došlo ke změnám v úhradě covidových pacientů. Standardní lůžka již nejsou bonifikována. Bonifikace (příplatek) je tedy vázána pouze na intenzivní péči a odstupňovaná podle úrovně poskytnuté péče. Je poskytována jen po dobu maximálně 20 dní od testu, u lehčích průběhů ještě kratší dobu. Nemocnice tedy nemají žádný důvod k tomu, aby uměle prodlužovaly hospitalizace. 

Proč jsou v nemocnicích pacienti bez příznaků nebo s lehkými příznaky?

Jedná se nejčastěji o dvě skupiny lidí. První skupina je tzv. náhodné zjištění, tedy lidé, kteří jsou přijati kvůli něčemu jinému. V této době, kdy je zakázána elektivní operativa, se jedná například o úrazy. Tito lidé bývají velmi často bezpříznakoví a pozitivita je zjištěna až v nemocnici. Druhá skupina jsou dlouhodobější hospitalizace, např. onkologičtí pacienti, kteří se nakazí v průběhu hospitalizace. 

Chcete vyjádřit svoji podporu zdravotníkům? Přidejte se k facebookové události INICIATIVA ZDRAVOTNÍKŮ - DŮVĚŘUJTE NÁM! nebo si na svůj respirátor nakreslete malé srdíčko.

                             

Vzkazy z (do) první linie

Nepracuju v první linii, ale nemám ani ten luxus pracovat z domova. Denně do práce dojíždím hodinu, celý den nosím respirátor a dvakrát týdně docházím na testy, aby mě vůbec pustili přes hranice. A denně je mi zle z mých kolegů a známých, kteří na opatření kašlou, obchází je a nosy jim čouhají jako šuli*i ze slipů. Je mi zle z lhostejnosti lidí k Vám. Lidem, kteří víte, co je to opravdové vyčerpání a bezmoc. Máte veškerý můj obdiv a Díky. Držte se.

Strašně mě štve, že můj syn nemůže do školy. Strašně mě štvou všechna omezení. Strašně mě štve vláda, její lhaní a manipulace. Chovám se zodpovědně, nosím respirátor, sociální distanc dodržujeme celá rodina. Pracuju v nemocnici, co se děje tady, je pro spoustu lidí fikce. Není, bohužel. Vzpomínám na to, jak mi před rokem obrázky z Italské nemocnice přišly děsivé. Teď vím, že pokud bychom intenzivně neselektovali pacienty na intenzivní péči, bylo by to u nás stejné. A jen doufám, že to nebude stejné i navzdory té selekci. Nebuďte ovce, nevěřte blbcům, noste respirátory, chraňte sebe a své blízké i neznámé lidi, které potkáte. I oni jsou něčí blízcí. Držme se všichni a zvládneme to. (Eva, 10. února 2021)

Nekonečné díky za vše, co pro tuhle již unavenou, zmatenou a rozpolcenou společnost děláte (nejen nad rámec svých povinností, ale často i fyzických a psychických limitů). Nikdy Vám to nedokážeme dostatečně vrátit, ale věřte, že je tu stále dost lidí, kteří se snaží alespoň dodržovat základní pravidla 4R a nekomplikovat Vám pro mnohé jen těžko představitelnou práci. Ještě jednou díky. (strojvedoucí, březen 2021)

Z celého srdce děkuji všem zdravotníkům i zaměstnancům dalších profesí, kteří se starají o nemocné. Moc si toho vážím. Umím si představit situaci, v jaké teď musí pracovat, a obdivuji jejich nasazení. Také vím, že všechna ta tíha této doby na hrdiny z první linie nejspíš dolehne až zpětně, až se situace trochu uklidní. Věřím proto, že až bude lépe, dostanou velký prostor o všem mluvit a sdílet své zkušenosti, aby se tak z té hrůzy co nejdřív vzpamatovali. Budu jim naslouchat a podporovat je, jak dlouho bude třeba. (Denisa Vostrá, březen 2021)

Chci Vám z celého srdce poděkovat. Myslím na Vás! Držte se. (Lukas, březen 2021)

Milí zdravotnictví, v téhle těžké době vám chci jen vzkázat, že na vás myslím. Děláte fantastickou a důležitou práci. "Jste s" a "jste pro" pacienty, jejich rodiny, bližní a taky pro nás všechny, kteří věříme, že život a jeho důstojnost jsou za všech okolností na prvním místě. Vydáváte se z vlastních sil, vzali jste to na sebe a připomínáte nám, že i "v nejtemnější době lze najít štěstí, pokud nezapomeneme, že je světlo". Držíte morálku, svědomí a paměť téhle společnosti. Vaše úloha nespočívá jen v záchraně života, ale i v tom, že do něj přinášíte smysl a naději. Péčí, starostí, dotykem, úsměvem, doprovázením, sdílením bolesti. Není a nikdy to nebude málo. (TJ, březen 2021)

Já bych Vám Všem chtěl moc poděkovat za Vaši neúnavnou péčí o pacienty opravdu nevím co víc psát jedině děkuji  (Radek, březen 2021)

Moc si vás vážíme a držíme palce v tomto těžkém boji!????????????‍♂️ (Petr Ch, březen 2021)

                                                             
Nejsem v "první linii", ale chci lékařům a personálu nemocnic vzkázat, že si jich moc vážím, jejich nasazení a odvahy. Když kolem sebe vidím tolik lidí, včetně mých známých a sousedů, kteří na opatření kašlou, stydím se za ně. Pro někoho je dodržení opatření těžké, to chápu, do práce se chodit musí a ne všichni mají luxus být v homeoffice...ale tolik nezájmu a naschválů se opravdu nevidí. Nestěžujme si na vládu, ten problém je v nás - proč bychom jinak byli nejhorší na světě? Lékaři, držte se! (Marcela Q, 11. února 2021)
                               
Milí lékaři, milé sestřičky, milí záchranáři, sanitáři, údržbáři, ajťáci, milé uklízečky, kuchařky, sekretářky, účetní a mnoho dalších v nemocnicích i ordinacích, děkuju. Z naší rodiny skončil zatím v nemocnici jen jeden na kyslíku a na pouhých 8 dní, já jsem po 14 dnech vysokých horeček jakžtakž začala fungovat, ale v pořádku nejsem ani po 2 měsících a problémy má i syn, i když horečky skoro neměl. Kdo to nezažil, nepochopí. Přešel mě dokonce i můj lehce cynický smysl pro humor. Přála bych si vyhrát miliardu v loterii a každému z vás koupit aspoň čokoládu, ale zatím nic. Tak na vás všechny aspoň každý den myslím, stejně jako na hasiče, policisty, učitele, podnikatele se zavřenými firmami a mnoho dalších. .Zasloužíte si respekt. Ještě jednou děkuju a vydržte. (Magdalena, 17. února 2021)
                               
Tak trochu mám pocit, že slova nejsou schopna vyjádřit to co cítím. Nesmírný vděk a úctu ke všem, kteří v této chvíli nasazují zdraví a životy pro nás ostatní. Držte se a děkuji vám ❤❤❤ U nás v rodině jsme covid s mírnými příznaky prodělali kromě syna všichni. I přes opatření (rouška, dezinfekce, minimální vycházení) jsme se tomu neubránili. Nakazili jsme se od dcery, která to chytla od přítele (ten rozváží zboží). Dodrželi jsme karanténu a od nás už se nákaza dál nerozšířila. (Lucie Hornofová, 18. února 2021)
                               
Děkuji Vám všem, kteří se staráte o pacienty. Nejsem o nic méně vděčná než na jaře, naopak vnímám, že je to stále složitější a pomoci a podpory ubývá. Stydím ze za nezodpovědné lidi, kteří Vám přidělávají práci a trapně protestují, když v nemocnicích trpí tolik lidí a Vy nemůžete zachránit všechny. Prosím, vydržte alespoň ještě pro těch pár lidí, kteří jsou zodpovědní a Vaší práce si váží a nechají se naočkovat jak jen to bude možné, aby se snížil počet nakažených. Věřím, že je těch rozumných hodně, jen tolik nekřičí, tak jsou méně vidět. Držím vám doma palce a jsem alespoň v mysli s Vámi a posílám energii. (Martina H, 18.února 2021)
                               
Prosím držte se dál zuby nehty a zachraňujte životy❤️. Jsem těhotná a nepřeji  si jako všechny ženy aby moje mimčo bylo hlavně zdravé, ale aby ho měl i kdo dostat na tento svět... Držím se doma v co největší izolaci a Vám všem, kteří bojujete držím palce a myslím na Vaše zdraví a tím nejen na to fyzické ale v této době i na to psychické ???? Jste hrdinové, prosím myslete na to!!! ????❤️ (Š., 18. února 2021)
                               
Chtěla bych Vám všem moc poděkovat, že v nemocnicích pro ty pacienty stále jste - a nějak se držíte, i když Vám a nám všem politici hází klacky pod nohy - a spousta lidí věci ztěžuje tím, jak Covid popírá a nedodržuje opatření. Moc ráda bych Vám pomohla, ale bohužel jsem si nikdy neudělala žádný ošetřovatelský kurz - snad by je měli udělat pro všechny povinné, aby se toto již nikdy neopakovalo. Alespoň se sanitářskou službou bychom pak snad mohli pomoci všichni - a pak už by situaci nikdo nepopíral, kdyby vše viděl na vlastní oči. Prosím, držte se! A děkujeme! (Iva, 19. února 2021)